Rahvusvärvides lipukultuur

Rahvusvärvides mastivimpel
       2004. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2005. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2006. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2007. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2008. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2009. aastal Vabariigi Peaministri tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele ei toimunud.
       2010. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2011. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2012. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2013. aasta – Peaministri rahvusvärvides mastivimpel
       2014. aasta – siseministri tänukiri ja mastivimpel
       2015. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
       2016. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
       2017. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel
       2020. aasta – riigihalduse ministri tänukiri ja mastivimpel

Riigihalduse minister tunnustab Eesti kaunite kodude omanikke tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga, et süvendada Eesti omariikluse tunnetust lipuvärvide kaudu ning arendada Eesti lipukultuuri.

Riigihalduse minister annetab Eesti rahvusvärvides mastivimpli üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile voi kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Mastivimpliga koos antakse autasustatule riigihalduse ministri poolt allkirjastatud tänukiri.
Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks teevad piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile omavalitsused.
Vimplisaajate üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab riigihalduse ministrile Eesti Kodukaunistamise Ühendus.
Sama objekti voib uuesti mastivimpliga autasustamiseks esitada mitte enne viie aasta möödumist.

Riigihalduse ministri annetatav rahvusvärvides vimpel antakse autasustatule üle vastavas maakonnas, vallas või linnas toimuval avalikul pidulikul üritusel. Autasustamisüritus korraldatakse soovitatavalt Võidupüha või Taasiseseisvumispäeva paiku.
Riigihalduse ministri annetatud Eesti rahvusvärvides mastivimpli saanute nimekirja ning muud asjassepuutuvad lisamaterjalid arhiveerib Eesti Kodukaunistamise Ühendus.