Energiakäitlus (energiajuhtimine) kodus ning korteriühistus

Eestimaa hooned, s.h. elamud, on tihti nii halvas seisukorras, et neis ei ole võimalik normaalset sisekliimat saavutada. On oluline teada, et ruumide kasutusmugavuse suurendamine võib kaasa tuua energiatarbimise vähendamise. Selleks tuleb hooned renoveerida, neid õigesti ekspluateerida ja korraldada energiakäitlust (energiajuhtimist).
Energiakäitlus on hoone omaniku töövahend energiatarbimise kontrollimiseks, mille tulemusena:

Loe edasi: Energiakäitlus (energiajuhtimine) kodus ning korteriühistus

Ehitiste energiatõhusus (terminite sõnastik eesti- ja inglise keeles)

Energiatõhusus on energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe. Tõhusam energiakasutus tähendab selliste tehnoloogiate ja meetmete kasutuselevõttu, mis vähendavad elektri- ja/või kütusekulu sama otstarbega töö tegemiseks. Näiteks tööstusettevõtete ja autode energia varustamiseks.

Loe edasi: Ehitiste energiatõhusus (terminite sõnastik eesti- ja inglise keeles)

Taastuvenergeetika tehnoloogilised võimalused

Jätkuks eelnevalt kirjutatud artiklitele (A. Altmäe 09.09.2012 ja 22.09.2012) on taastuvenergeetikas veel tehnoloogilisi võimalusi, mida siinjuures püüan avada. 

Nii nagu on juba mainitud konstrueeritakse tuuleenergia tootmiseks nii vertikaal- kui ka horisontaalteljelisi tuulikuid, millede konstruktiivseid iseärasusi siinjuures täpsustan.

Loe edasi: Taastuvenergeetika tehnoloogilised võimalused

Päikeseenergia salvestamise taibukad lahendused

Autoomanikud teavad, mida tähendab sõiduki jätmine põletava päikese kätte ja kuivõrd tülikas on seejärel autosse siseneda. Tihti tõuseb salongi temperatuur kõrgemale kui 30-40oC.  Aadressilt cleantechnica.com leiame huvitavaja leidliku lahenduse sõidukite varjamiseks päikese eest, kuid samas ära kasutades selle energia.

Loe edasi: Päikeseenergia salvestamise taibukad lahendused

Kuidas alternatiivsed energiaallikad kodumajapidamistes reaalselt kasutusel on

Jätkates teemal „Päikese- ja tuuleenergia kasutamine kodumajapidamises“ tuleb ilmselt lahti rääkida konkreetsed lahendused. Igaüht, kes alternatiivse energiatootmisega kokku puutub, hakkab arvatavasti vaevama küsimus, mida üks või teine lahendus tema enda kodumajapidamisele annab? Kuidas on lood ühelt poolt kuludega ja teisalt efektiivsusega? Ehk teisisõnu, milliseid lahendusi üldse kasutatakse ja millised nendest on kõige kasumlikumad. Vaatluse alla võiks võtta nii naaberriikides arendatavad kui ka meie oma rahva seas leiduvate osavate kätega inimeste loodud energia tootmise võimalused.

Loe edasi: Kuidas alternatiivsed energiaallikad kodumajapidamistes reaalselt kasutusel on

Valgamaa Kutseõppekeskuse uus energiasäästlik õppehoone ja õpilaskodu

Ajal, mil energia hinnad jätkavad tõusu, muutub hoonete efektiivne energiasäästlikumaks muutmine üha päevakajalisemaks.  Majade renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel pööratakse  aina rohkem tähelepanu ka sellele, kuidas vähendada kulutusi energiale. Kui Eurostati 2002. aasta andmetel tarbis Euroopa Liidu 15 liikmesriigi elamu- ja teenindussektor keskmiselt 40,27% kogu toodetud energiast,  siis Eestis oli vastav näitaja koguni 53,84%.

Loe edasi: Valgamaa Kutseõppekeskuse uus energiasäästlik õppehoone ja õpilaskodu

Tuul võiks katta inimkonna energiavajaduse!

2008. aastal tarbis inimkond 15 teravatti energiat, prognoosi kohaselt rahvastik küll kasvab, samas energiasäästu arvelt peaks tarbimine vähenema ning vajadus aastal 2030 peaks olema 12 teravatti.

Paigutades saja meetri kõrgused tuulikud igale poole maapinnale ja ookeani, on võimalik saada kuni 250 teravatti energiat aastas. Sellest rohkem pole võimalik tuule abil energiat toota.

Loe edasi: Tuul võiks katta inimkonna energiavajaduse!

Päikese- ja tuuleenergia kodumajapidamises

Päikeseenergia

Kui õnnestuks kinni püüda kogu Päikeselt maapinnale jõudev energia, võiks poolteisetunnise päikesepaistega tagada maakera aastase energiavajaduse. See teadmine on sundinud paljusid teadlasi ja insenere nuputama, kuidas saavutada päikeseenergia kasutamine ja salvestamine. 

Aastatel 2008-2010 korraldati kümne riigi koostöös uuring, millega anti päikeseenergia tootmisele kosmoses esimene arvestatav rahvusvaheline hinnang.

Loe edasi: Päikese- ja tuuleenergia kodumajapidamises