Soojatagastusega ventilatsiooni tasuvusest

Seda, et inimestele mõeldud hoonetesse tuleb muude tehnosüsteemide kõrval ette näha ka ventilatsioon, ei ole vaja pikalt põhjendada. Loomulikult oli ventilatsioon ka suurpaneelelamutes ja teistes massehitustes olemas. Enamikes majades see kindlasti ka töötas. Ajad on kahjuks muutunud ja koos sellega ka soojusenergia hind. Nii ongi hakatud ventilatsiooniavasid sulgema, et saada vähema raha eest kõrgemat sisetemperatuuri ehk soojemat tuba, ventilatsioonikanalid on mitmesugustel põhjustel ummistunud ja oma märgatava osa õhuvahetuse vähenemisele on andnud ka lagunenud akende vahetamine uute vastu.

Loe edasi: Soojatagastusega ventilatsiooni tasuvusest

Päikesekollektorite kasutamise kogemus Suurbritannias

Iga uue asja kasutusele võtmisega läheb aega kuni asi kõigile piisavalt selgeks saab. Seejuures on kaval õppida teiste ja mitte enda vigadest.
Arvestades, et päikeseenergia kasutamine mitmel viisil muutub aina laialdasemaks, siis annan siin ülevaat 2010-2011. aastatel Suurbritannias ja Iirimaal läbi viidud uurimusest päikesekollektorite kasutamisest sooja vee tootmiseks üksikelamutes.

Loe edasi: Päikesekollektorite kasutamise kogemus Suurbritannias

Räägime energiast

Kui räägime energiast, siis millest me räägime?

Kui hakatakse rääkima energiasäästust hoonetes, siis kõigepealt tuleb selgitada, millisest energiast üldse räägitakse. Oma töös, millest suure osa moodustab konsulteerimine ja nõustamine energia tarbimise alal, olen pannud tähele, et lootusetult segamini on aetud kilovatid- megavatid – kW, MW – ja kilovatt-tunnid-megavatt-tunnid – kWh, MWh. Lisaks sellele on päris tavaline kui energia, eriti soojusenergia tarbimist iseloomustatakse eurodes. See viimane ei sisalda kahjuks kuigi palju kasulikku informatsiooni – puudu  jääb teadmisest, mitme inimese või ruutmeetri peale see raha kulub, kui palju maksab konkreetses kohas soojusenergia megavatt-tund ja millises seisukorras on hoone, kus see raha soojuse ostmiseks kulub.

Loe edasi: Räägime energiast

Abiks inimesele, kes seisab säästuteekonna alguses

Tänapäeval, kui energiakandjad üha kallinevad, on ka Eestimaa arengu võtmeküsimuseks saanud energia kokkuhoid.

Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud  erinevatest alternatiivenergia tootmisviisidest kuni selleni, kuidas ehitada passiiv- ja null-energiahooneid. Messidel ja näitustel tutvustatakase uudseid ja tänapäevaseid lahendusi küll energia säästmiseks, küll energia tootmiseks. Müügimeeste veenmisoskus ja erinevad projektikampaaniad võivad meis segadust tekitada ja kallutada tegema otsuseid, mis säästu seisukohalt ei ole just kõige arukamad.

Loe edasi: Abiks inimesele, kes seisab säästuteekonna alguses

Kuidas muuta eluase kvaliteetseks, energiatõhusaks ja kestlikuks? Võimalused ja karid sellel teel.

Tuleme nõukogude ajast – just siis ehitati valdav enamik täna renoveerimist vajavaid korterelamuid ja ebaefektiivselt toimivaid keskküttesüsteeme. Kuna planeeringud nägid ette linnade ja väiksemategi asulate elurajoonide olulist laiendamist, siis ehitati ajastukohase ehituskvaliteediga kortermaju Eestis hoogsalt juurde 1980. aastate lõpuni. Kaugküttetorustikud ja katlamajad rajati edasist tarbimise kasvu arvestades suure varuga.

Loe edasi: Kuidas muuta eluase kvaliteetseks, energiatõhusaks ja kestlikuks? Võimalused ja karid sellel teel.

Roheluse tõhususest ja selle mõõtmise vajadusest

Lisaks artiklile „Roheluse mõjust“

Roheluse (haljastuse) mõju on teema, millega puutume kokku iga päev, ometi pole me harjunud selle mõjule  või puudumisele sügavamalt mõtlema. Veelgi enam: me pole harjunud süsteemselt analüüsima, millist mõju meie toimetamine  avaldab meid ümbritsevale elukeskkonnale ja sealtkaudu meile endile. Seega ei pööra me oma tegevusest tulenevale mõjule piisavat tähelepanu. Ometi öeldakse, et oled see, mida sööd. Samuti võiks öelda, et oled see, kus elad.

Loe edasi: Roheluse tõhususest ja selle mõõtmise vajadusest

Kodukaunistamisest Saksamaal

Kogu allolev materjal (vabatõlge tekstist ja pildid) on võetud internetist.

Kui Eestis ulatub kodukaunistamise liikumise ajalugu eelmise sajandi 30datesse aastatesse, siis Saksamaal tähistati 2011. aastal suurejooneliselt konkursi „Meie külal on tulevikku“ juubelit – möödus 50 aastat ajast, mil pandi alus Saksamaa suurimale kodanikeliikumisele. Alates 1961. aastast seisid mõlema Saksamaa kodanikud atraktiivse ja elujõulise küla- ja kogukonnaelu eest. Tulenevalt sõjajärgsete aastate olukorrast pidid mõlema riigiüle kahe aasta toimuvad konkursid aitama kaasa külaelu parendamisele.

Loe edasi: Kodukaunistamisest Saksamaal

Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“

Lõppenud on MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esimene konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts autasustab parimaid 20. jaanuaril Nokia Kontserdimajas toimuval Koduomanike III Kongressil (algus kell 14).

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) on eelkõige olnud keskendunud kaunimate koduümbruste väljaselgitamisele ja tunnustamisele, kuid hinnatud on külasid, valdu, tervisespordikeskuseid, tööstusmaastikke, ettevõtteid. Viisteist tegutsemisaastat on andnud palju julgustavat tagasisidet.

Loe edasi: Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“

Energiaringi asemel poolring

Mis on energiaring

Põhilisteks väliseluruumi mikrokliima kujundajateks on päike, tuul, aastaringsed õhutemperatuurid, müra ning tolm; nende mõju on üldiselt teada. Vähem on analüüsitud väliseluruumi mõju siseruumidele: valgustatusele, temperetuuri kõikumistele ning energiatarbele. Väliseluruum ise võib paikneda kas peremaja, korrusmaja, munitsipaalettevõtte vm ümbruses, aga samahästi võib väliseluruumina vaadelda ka üldkasutatavaid haljasalasid ning parke.

Loe edasi: Energiaringi asemel poolring

Alternatiivsed energiaallikad ja energiasäästlikud lahendused

Hea lugeja, meie ümber on väga palju erinevaid energiaallikaid. Osa neist on taastuvad, osa aga mitte.

Vaatamata sellele, et sellealase teemaga tegelevad nii uurimus- kui teadusasutused on teemat käsitletud juba aastaid tagasi ka meie koolides.

Loe edasi: Alternatiivsed energiaallikad ja energiasäästlikud lahendused