Peaministri mastivimpel

Peaministri annetatav rahvusvärvides mastivimpel – Vabariigi Valitsuse autasu

Peaminister annetab Vabariigi Valitsuse nimel Eesti rahvusvärvides mastivimpli üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile voi kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.
Mastivimpliga koos antakse autasustatule Peaministri poolt allkirjastatud tänukiri.
Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks teevad etteantud kvoodi ulatuses piirkondlikule kodukaunistamise ühendusele (komisjonile) omavalitsused. Vimplisaajate üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab Vabariigi Peaministrile Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus.
Sama objekti voib uuesti mastivimpliga autasustamiseks esitada mitte enne viie aasta möödumist.
Peaministri annetatav rahvusvärvides vimpel antakse autasustatule üle vastavas maakonnas, vallas voi linnas toimuval avalikul pidulikul üritusel. Autasustamisüritus korraldatakse soovitatavalt Voidupüha voi Taasiseseisvumispäeva paiku.
Piirkonnale eraldatud auhinnavimplid ja tänukirjad toimetatakse Riigikantseleist vastavasse maa- voi linnavalitsusse maavanema / linnapea teadmisel ja kaasabil.
Peaministri annetatud Eesti rahvusvärvides mastivimpli saanute nimekirja ning muud asjassepuutuvad lisamaterjalid arhiveerib Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

Vabariigi Peaministri tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele 2009. aastal ei toimunud.