Meist

Eesti Kodukaunistamise Ühendus viib läbi üle-eestilist konkurssi "Eesti kaunis kodu" koostöös maakondade ning Pärnu, Narva, Tallinna ja Tartu linnadega.

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse eesmärk on kodukaunistamise arendamine positiivse kogemuse kaudu üldrahvalikuks liikumiseks. Eri eluvaldkondades tekkivate heakorra- ja teiste analoogsete probleemide lahendamiseks leitakse üks või mitu head näidet, mida riigipea avalikult tunnustab ning nende nakkava eeskuju toel arendatakse ja kutsutakse kaasa mahajääjaid.

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus loob, vahendab ja talletab väärtusi, mis toetavad Eesti kodukultuuri arengut.
Eesti taasiseseisvumise järel 1997. aastal äratas Vabariigi President Lennart Meri kodukaunistamise liikumise taas ellu. Sellest ajast on EKKÜ igal aastal piirkondades korraldatud konkursside "Eesti kaunis kodu" tulemusena ette valmistanud kodukaunistamisliikumise patroonile Vabariigi Presidendile autasustamiseks kaunimad objektid.

EKKÜ lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest,
Vabaühenduste eetikakoodeksist
ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja oma põhikirjast.

EKKÜ juhatuse ja volinike kogu liikmed

EKKÜ liikmete nimekiri


Koosolekute protokollid:
EKKÜ 14.10.2014 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 17.03.2015 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 13.07.2015 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 15.03.2016 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 14.10.2016 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 14.03.2017 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 05.05.2017 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 24.01.2018 üldkoosoleku protokoll
EKKÜ 12.04.2018 üldkoosoleku protokoll